0516 514363

Biosintrum genomineerd voor Nederlandse Bouwprijs!

16 jan 2019

Het Biosintrum is vanuit 55 aanmeldingen als 1 van de 3 genomineerden aangemerkt voor de Nederlandse Bouwprijs! 4 februari 2019 is de uitslag en weten we of “ons” gebouw deze prestigieuze prijs heeft gewonnen.

De Nederlandse Bouwprijs

De Nederlandse Bouwprijs is een initiatief van Stichting De Nederlandse Bouwprijs. Het doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de bouw én het stimuleren van het veelzijdige bouwtalent in Nederland. De stichting reikt sinds 1991 één keer in de twee jaar De Nederlandse Bouwprijs uit.

Biosintrum

Kandidaat: Paul de Ruiter Architects

Samenwerkende partijen

  • Gemeente Ooststellingwerf
  • Natuurlijk Bouwen B.V.

Omschrijving inzending:

De overgang van een eindige op fossiele grondstoffen gebaseerde lineaire economie naar een circulaire en bij voorkeur biobased economie is zeer actueel. Het Biosintrum is een energieneutraal gebouw, dat gemaakt voor meer dan 80% bestaat uit biobased materialen en vormt een inspiratiebron voor studenten en professionals. Het Kenniscentrum op zichzelf is de ervaring van de Biobased Economy waar kennisdeling en innovaties tot stand worden gebracht. De niet alledaagse vorm van het gebouw, een drie-poot, versterkt de iconische waarde.

De Gemeente Ooststellingwerf heeft Paul de Ruiter Architects opdracht gegeven tot het ontwerp van het uitzonderlijk duurzaam BREEAM Outstanding Biosintrum als het bruisende hart van het Ecomunitypark. Een kennis- en innovatiecentrum om de Biobased economie te ontwikkelen en nog meer te verankeren in Oosterwolde en omgeving. Het Biosintrum slaat een brug tussen het bedrijfsleven en de onderwijssector, zelfs de bouw en het ontwerp van het gebouw komt in samenwerking met lokale bedrijven en overheidsinstellingen tot stand.

Jurycommentaar:

De jury vindt dit gebouw een fraaie inbedding in de natuur waarbij gebruik is gemaakt van nieuwe toepassingen. Dit gebouw bewijst dat zwaar ogende constructies niet nodig zijn. Het hoofdaspect van de bouw betreft natuurlijke materialen. Dit is een voorbeeldproject van een integrale aanpak van bio-based materialen, circulair bouwen én waar bovendien de totale groene inpassing in het ontwerp is meegenomen. Volgens de jury bevestigt dit project dat de toepassing van biobased materialen geen science fiction maar realiteit is. Heel inspirerend vindt de jury het betrekken van de doelgroep bij het ontwerp en de bouw van het gebouw. Dit moet volgens de jury wel heel stimulerend werken voor de nieuwe generatie. Het gebouw staat model voor de verdere ontwikkeling van het Ecomunitypark.

Meer informatie: www.denederlandsebouwprijs.nl

Meer actualiteit