0516 514363

Daken in Groningen aangepakt

13 jun 2022

22 woningen in Groningen hebben straks geen lekkage meer

Voor woningstichting Patrimonium herstellen we de daken van 22 woningen aan de Korreweg in Groningen.

Deze woningen zijn 100 jaar oud en vormen tezamen een “hofje”. Patrimonium heeft ons gevraagd een plan te maken om de lekkageklachten bij deze woningen te verhelpen. Bij de uitvoering verwijderen we de bestaande pannen, brengen we een juiste dampopen-waterdichte folie aan en vervangen we de tengels en panlatten. Vervolgens worden de karakteristieke (maar in goede staat verkerende) dakpannen teruggelegd. Kilgoten worden in zink vervangen en de pannen ter plaatse van de eindgevels worden in de specie aangebracht: “net als 100 jaar geleden”.

Meer actualiteit