0516 514363

Gasloze school De Twirrewyn in Donkerbroek is opgeleverd

15 okt 2020

Vrijdag 9 oktober j.l. hebben we de vernieuwde basisschool De Twirrewyn in Donkerbroek opgeleverd!

Vrijdag 9 oktober 2020 is de vernieuwbouw van basisschool De Twirrewyn in Donkerbroek opgeleverd. Een primeur in Ooststellingwerf, want dit is het eerste gasloze schoolgebouw dat gerealiseerd is in de gemeente. Hiermee krijgt Donkerbroek een duurzaam kindcentrum waarin basisschool De Twirrewyn van onderwijsstichting Comprix en peuterspeelgroep Peuterpret van Stichting Scala zijn gehuisvest.

De basisschool heeft een behoorlijke upgrading ondergaan. Hierdoor is deze school niet alleen groter geworden maar ook weer “bij de tijd”. De school is geheel vernieuwd: er zijn lokalen bijgebouwd, de buitenzijde is vernieuwd en de gehele binnenkant is aanpakt. De school is toekomstbestendig gemaakt en tevens op installatievlak verduurzaamd. Zo is deze school de eerste gasloze school in de gemeente Ooststellingwerf.

Het opwekken van energie vindt plaats met behulp van zonnepanelen. Het oppervlak van het oorspronkelijke schoolgebouw was 756 m² en is door de vernieuwbouw uitgebreid naar 1.251 m².

 

Meer actualiteit