0516 514363

Onthulling projectbord Woonzorg complex Vledder

18 okt 2019

Het projectbord voor 16 zorgappartementen en 16 koopappartementen in Vledder is 16 oktober j.l. onthuld. Hiermee is er een startsignaal voor de realisatie gegeven.

Het dorp Vledder krijgt een eigen woon-zorgcentrum. Dit is het resultaat van een meer dan tien jaar durend burgerinitiatief.

In het zorggebouw dat gerealiseerd gaat worden in Vledder-Noord, komen 16 zorgappartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Inpandig zijn alle zorgappartementen en algemene ruimten afgestemd op minder mobiliteit van mensen en op de benodigde extra voorzieningen voor intensieve zorgverlening. Er is in het gebouw ook een lift. De zorgappartementen verschillen in grootte. Ze variëren van 45 tot 120 m2.

Volgens voorzitter Cees Hesse van Dorpsbelang Vledder is de bouw van het zorggebouw meer dan gewenst door de inwoners van Vledder. Eerder noemde hij de totstandkoming al uniek. ‘De inwoners van Vledder zijn jarenlang bezig geweest om met elkaar na te denken over hoe de infrastructuur in het dorp zo versterkt zou kunnen worden, dat mensen ook bij toenemende lichamelijke en/of geestelijke problemen in het dorp de noodzakelijke ondersteuning en zorg zouden kunnen krijgen. Met de komst van het woon-zorggebouw bereiken de inwoners nu dat ze in het dorp de hulp kunnen krijgen die voor hen geïndiceerd is. Ze kunnen dan ook in Vledder blijven wonen.’

Het plan heeft ook 16 koopappartementen, waarvan er inmiddels het meerendeel zijn verkocht. Meer informatie voor de koop-appartementen: http://www.roelofberg.nl/vledder

Meer actualiteit