0516 514363

Samen iets moois bouwen, dat is zeker gelukt!

17 mrt 2022

‘Samen iets moois bouwen, dat is zeker gelukt!’
Terugblik met LindHorst huisvestingadviseurs op het bouwproces van nieuwbouw SWS de Nijewier

Onlangs evalueerde onze collega Jan Werkman met Michiel van der Linde (namens Lindhorst huisvestingadviseurs) het bouwproces en daarmee de nieuwbouw van de SWS de Nijewier in Tjalleberd. De officiële opening van de school vond plaats in de eerste schoolweek van 2022.

‘LindHorst huisvestingadviseurs kwam in de voorfase in beeld bij Stichting De Tjongerwerven voor het opzetten van een haalbaarheidsonderzoek voor eventuele nieuwbouw van de school. ‘Na een uitgebreide voorselectie hebben drie architectenbureaus een ontwerpvisie gepresenteerd’. De keuze is toen gemaakt voor Penta Architecten’, aldus Michiel.

‘Vervolgens is er een meervoudige aanbesteding geweest. Aannemers/bouwbedrijven konden zich hiervoor inschrijven en die kans hebben we met beide handen aangegrepen’, aldus Jan.

‘We hebben ruime ervaring in de (nieuw-) bouw voor het onderwijs. Toevalligerwijs werd de nieuwbouw basisschool in Donkerbroek opgeleverd op dezelfde dag als de aanbesteding van de nieuwe samenwerkingsschool in Tjalleberd. Onze algemeen directeur Jacob Koopmans was bij beide momenten aanwezig waardoor we op deze dag één onderwijsproject opleverde en aan de andere kant een nieuw start maakten met het project in Tjalleberd’, geeft Jan Werkman aan.

‘Op basis van de door de architect en overige adviseurs opgestelde documenten hebben partijen een inschrijving gedaan. Bouwbedrijf Buiteveld deed hierin de economisch meest voordelige inschrijving, na een korte verificatieperiode kon de definitieve opdracht al snel gegund worden aan Buiteveld.’  Eind november 2020 is Bouwbedrijf Buiteveld gestart met de uitvoering en daarna is de bouwtijd (volgens planning) precies één jaar geweest. Kortom, in een kort tijdsbestek is er een nieuwe school gebouwd wat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker(s)’, aldus Michiel.

‘We hebben een aannemer getroffen die kwalitatief goed werk levert, scherp was en goed boven op het bouwproces zat. Ik persoonlijk heb geen moment het gevoel gehad dat ik aan de samenwerking moest trekken. Kortom, een hele serieuze en betrokken aannemer. Het hele bouwteam was enorm betrokken en er waren korte lijntjes tussen de verschillende  partijen. Verder was er een goed contact met de directie van De Tjongerwerven en ook de eindgebruikers van het gebouw’, geeft Michiel aan.

‘We hebben een goede samenwerking met elkaar gehad en er was van meet af aan veel vertrouwen bij het ‘bouwteam’. Er werd heel direct en open met alle partijen gecommuniceerd. Het resultaat is een prachtig project en heel enthousiaste gebruikers, namelijk de kinderen’, aldus Jan.

Michiel bevestigt dit: ‘Het contact met Jan en alle andere betrokkenen van Bouwbedrijf Buiteveld was en is zeer plezierig. De werknemers hebben enorm veel verstand van zaken en de juiste ervaring. Het afwerkingsniveau is bijzonder hoog te noemen en samen is er iets moois neergezet’.

Jan en Michiel willen beiden nog even extra benoemen dat de jongens op de bouw heel betrokken en toegankelijk waren en ze hebben enorm veel enthousiasme laten zien. Dat hebben zij, máár ook zeker de eindgebruiker, terug kunnen zien in het werk.

Lindhorst en Buiteveld

Op de foto links Michiel van der Linde (directievoerder LindHorst huisvestingadviseurs) en rechts Jan Werkman (projectleider Bouwbedrijf Buiteveld).

Meer actualiteit