0516 514363

Nieuwbouw bungalows en appartementen

Onlangs is “Sinnesicht” in Haulerwijk geopend. De nieuwbouw bestaat uit zes bungalows en vijftien appartementen. Alle appartementen en bungalows zijn levensloopbestendig, energiezuinig en gasloos.

In Haulerwijk hebben we een project van 6 bungalows en 15 appartementen ontwikkelt, op de markt gebracht en gebouwd. Als Bouwbedrijf Buiteveld hebben we dit project zelf ontwikkelt en geheel gerealiseerd.

Voordat we hiermee konden starten hebben een aantal mensen uit Haulerwijk (vanuit het Dorpsbelang) inititiaf genomen om een dergelijke nieuwbouw van de grond te krijgen. De heer J. Hummel en de heer P. Akkerman hebben hierin het meeste voorwerk verricht.

Op 25 september 2020 was het dan ook aan deze beide heren de eer om deze nieuwbouw te openen door het onthullen van de projectnaam “Sinnesicht”.

Wethoudster Fimke Hylkema sprak lovende woorden over deze vorm van “Mienskip”.

De bewoners van deze nieuwbouw kunnen waar nodig zorg aanvragen bij het naast gelegen bij het woonzorgcentrum “Sinnehiem”.