0516 514363

Oplevering verbouwing woning Indijk

Voor de zomervakantie hebben wij de verbouwing van deze bestaande woning opgeleverd. Een proces waarbij opdrachtgever, Bouwbedrijf Buiteveld en derden gezamenlijk dit prachtig eindresultaat tot stand hebben gebracht.

In opdracht is gezamenlijk invulling gegeven aan woonverbetering, verduurzamen en onderhoud. Een traject van ca. een half jaar waarbij de woning aan drie zijden is uitgebouwd, een uitbreiding op de verdieping gerealiseerd is en de plattegrondswijziging is doorgevoerd. Zo zijn o.a. ook kozijnen en dakpannen vervangen, dakkapellen gerealiseerd en sanitaire ruimtes gerenoveerd.

Als Bouwbedrijf Buiteveld zien wij ons als betrokken bouwers. Ook in dit traject heeft de betrokkenheid bijgedragen tot een prettige samenwerking met een schitterend eindresultaat.