0516 514363

Renovatie, onderhoud en restauratie

In de afgelopen 100 jaar hebben wij veel ervaring opgedaan in (planmatig) onderhoud, renovatie en restauratie van woningen en (semi)overheids- en bedrijfsgebouwen.

Planmatig onderhoud en kwaliteitsverbetering

Voor diverse woningcorporaties voeren wij regelmatig onderhoud uit aan bestaande en bewoonde woningen. Veelal wordt de ingreep gecombineerd met een kwaliteitsverbetering en/of verduurzamingsslag. Hierbij vinden wij een duidelijk en beheersbaar (uitvoerings-) proces en een goede communicatie hierover essentieel voor het gewenste resultaat.

Vanuit een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) kunnen wij conditiemetingen verzorgen, opnames doen en een plan van aanpak opstellen. Ten allen tijde is de betrokkenheid van en naar de bewoners hierbij van belang.

Renovatie

Renovatie gaat verder dan onderhoud. Bij renovatie wijzigt er iets: plattegronden, duurzaamheid in combinatie met exploitatieduurverlenging etc. Wij hebben diverse renovatieprojecten mogen uitvoeren. Hiertoe kunnen we zelf een plan van aanpak opstellen en scenario’s uitwerken.

Restauratie

Bouwbedrijf Buiteveld heeft ruime ervaring met uiteenlopende restauratieprojecten. Met plezier en vakmanschap werken we aan kunstzinnige of cultuurhistorische gebouwen waardoor de oorspronkelijke waarde van deze gebouwen behouden wordt.

Ruime ervaring, gedegen kennis, oog voor nieuwe ontwikkelingen, flexibiliteit en een juist proces zorgen elke keer weer voor een optimaal resultaat.

Gerealiseerde projecten
Andere expertises