0516 514363

Groen bouwen

Groen bouwen. Voor ons betekent dit dat we waar mogelijk (als het aan ons ligt) bewust “groene” bouwmaterialen toepassen. Bouwmaterialen welke passen in het rijtje van “biobased, circulair etc”. Want wij hechten veel waarde aan groen bouwen. Groen bouwen betekend voor ons duurzaam bouwen. Bewust kiezen voor die bouwmaterialen welke een zo laag mogelijke impact op het milieu hebben.

Groen zit in ons DNA

Groen vind je niet alleen terug in ons logo, groen zit in ons DNA. In onze projecten is groen een belangrijke factor. We hebben inmiddels veel projecten mogen uitvoeren waarbij we net een stapje extra hebben gezet. Een extra stap die menig  traditionele bouwer niet neemt op het vlak van duurzaamheid.

Een sprekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling en realisatie van het Biosintrum in Oosterwolde. Maar in dit kader passen ook de nieuwbouwprojecten van een aantal basisscholen waarin het thema groen als een ‘groene’ draad door de bouw en het uiteindelijke resultaat liep.

Duurzaamheid

Bouwen met duurzaamheid als doel, dat is waar wij voor gaan. Duurzaamheid is zo veel meer dan besparen van energie, het installeren van een warmte pomp of het installeren van zonnepanelen. Duurzaamheid dient vooral “volhoudbaar” met zich mee te brengen. Welke keuzes maken we nu zodat de natuur en wij allen (en ons nageslacht) hier in de toekomst niet door benadeeld worden.

Een groen voorbeeld: Het Biosintrum

In 2016 kozen Bouwbedrijf Buiteveld, Doornenbal en De Jong er gezamenlijk voor om als Consortium ‘Natuurlijk Bouwen’ aan de slag te gaan met de ontwikkeling en bouw van het Biosintrum in Oosterwolde. De opdracht van Gemeente Ooststellingwerf was het bouwen van een pand dat voor minimaal 80% uit biobased materialen bestond en daarnaast aan de eisen voldeed van BREEAM Outstanding.

Werken aan een pand als het Biosintrum dat zich bevindt op een ecologisch bedrijventerrein, past geheel binnen de visie van groen bouwen. Niet alleen ontstond er een prachtig proces voor het ontwikkelen van creatieve oplossingen om tot BREEAM outstanding te komen. Ook werd er samen gewerkt met studenten van verschillende instellingen en andere stakeholders aan het best mogelijke resultaat. Voor ons past deze vorm van samenwerken ook geheel binnen groen bouwen. Het draait er tenslotte om het bouwproces op een zo danige manier in te richten waardoor mens, milieu en omgeving zo goed mogelijk naast elkaar  (blijven) bestaan.

Voor het Biosintrum ontvingen wij, van Bewuste Bouwers de 1e prijs voor best presterend bouwproject. In 2019 won het gebouw de Nederlandse bouwprijs en veel vakbladen schreven over het unieke Biosinstrum. Voor ons een verdere stap naar meer groene bouwprojecten.

Er zit winst in het pionieren met biobased materialen!

In dit artikel wordt onze inzet van Bouwbedrijf Buiteveld nog een toegelicht. Als zeggen we het zelf: een aanrader om te lezen en te leren pionieren. Bekijk hier het complete artikel: Biosintrum-De winst van pionieren-Buiteveld.

Gerealiseerde projecten
Andere expertises