0516 514363

Nieuwbouw appartementen in Vledder

In Vledder is een nieuw complex ontstaan wat 16 zorgappartementen en 16 koopwoningen omvat.

Sleuteloverdracht appartementen in Vledder

In Vledder is een nieuw complex ontstaan wat 16 zorgappartementen en 16 koopwoningen omvat. Op vrijdag 12 februari 2021 vindt de officiële overdracht plaats van het zorggedeelte en inmiddels hebben alle kopers de sleutel ontvangen van hun woning

Nieuwbouw samenwerkingschool De Nijewier te Tjalleberd

Vanuit een aanbestedingsprocedure in Bouwbedrijf Buiteveld geselecteerd voor de nieuwbouw van de SWS schol De Nijewier te Tjalleberd.

LindHorst huisvestingsadviseurs bv heeft in opdracht het bestuur van Stichting De Tjongerwerven een aanbestedingsprocedure opgesteld. Vanuit een deelnemersveld van 5 bouwbedrijven heeft Bouwbedrijf Buiteveld de meest economisch verantwoorde inschrijving verzorgd.
De samenwerkingsschool De Nijewier wordt in Tjalleberd gebouwd, ten zuidwesten van het MFA Aengwirden, op het adres It Hiem 5. Door Penta Architecten uit Harlingen heeft het ontwerp hiervoor gemaakt. Gezamenlijk met ontwerpteampartners is dit uitgewerkt.
Het gebouw heeft een oppervlakte van ca. 1027 m2 bvo. De bouw start eind november 2020 en is voor de herfstvakantie 2021 gereed.

Gasloze school De Twirrewyn in Donkerbroek

Op 9 oktober 2020 hebben wij de vernieuwde school De Twirrewyn in Donkerbroek opgeleverd.

De school is geheel vernieuwd, vergroot en nu ook gasloos. Een primeur in Ooststellingwerf, want dit is het eerste gasloze schoolgebouw dat gerealiseerd is in de gemeente. Hiermee krijgt Donkerbroek een duurzaam kindcentrum waarin basisschool De Twirrewyn van onderwijsstichting Comprix en peuterspeelgroep Peuterpret van Stichting Scala zijn gehuisvest.

De basisschool heeft een behoorlijke upgrading ondergaan. Hierdoor is deze school niet alleen groter geworden maar ook weer “bij de tijd”. De school is geheel vernieuwd: er zijn lokalen bijgebouwd, de buitenzijde is vernieuwd en de gehele binnenkant is aanpakt.

De school is toekomstbestendig gemaakt en tevens op installatievlak verduurzaamd. Zo is deze school de eerste gasloze school in de gemeente Ooststellingwerf.
Het opwekken van energie vindt plaats met behulp van zonnepanelen. Het oppervlak van het oorspronkelijke schoolgebouw was 756 m² en is door de vernieuwbouw uitgebreid naar 1.251 m².

 

Nieuwbouw NTCP hal met kantoren te Heerenveen

NTCP: Testcentrum met een missie

In 2019 hebben wij dit Nationale Testcentrum Circulaire Plastics mogen bouwen.  Dit veelkleurige en markante gebouw is specifiek gerealiseerd voor het NTCP.

 

 

Het NTCP is een not-for-profit organisatie, en het eerste onafhankelijke testcentrum in Europa. In dit centrum in Heerenveen wordt met onafhankelijke testen, uitdagende experimenten, pragmatisch en datagedreven advies en onderzoek bijgedragen aan het sluiten van de plastic kringloop. Het NTCP is ontwikkeld en gerealiseerd vanuit de noodzaak om (afval-) plastics te kunnen gaan scheiden. Dit doen ze met de volgende missie in het achterhoofd: 100% plastic afval herbruikbaar te maken. Dus niet weggooien of verbranden, maar duurzaam hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing of een andere duurzame oplossing.

Wij hebben in bouwteam met afvalverwerker Omrin in een zeer kort tijdstraject dit bouwwerk mogen ontwikkelen en vervolgens bouwen. Het gebouw is 45 meter lang, 25 meter breed en 18 meter hoog. In het pand zijn kantoren opgenomen.     Meer informatie op:  ntcp.nl

Biosintrum

Het kloppend hart van de biobased economy in Ooststellingwerf; zo kopt de folder over het nieuw te bouwen kenniscentrum. Het gebouw bestaat voor meer dan 80% uit biobased materialen en is daarmee één van de meest duurzame en innovatie gebouwen van Europa.

Het uitgangspunt is om voor dit Biosintrum een keurmerk van BREAAM Outstanding te krijgen. Het gebouw met 1000 m2 vloeroppervlak heeft een bijzondere Y-vorm met drie vleugels die uitkomen op een atrium in het hart van het gebouw. Een vormgeving die optimaal gebruik maakt van het licht en de warme van de zon.

Samenwerking

Dit bijzondere project is een inspirerend proces van samenwerken tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Een proces van zoeken, bestuderen en veelvuldig overleg dat heeft geleid tot expertise op het gebied van het biobased bouwen en een impuls voor de werkgelegenheid. Drie lokale bouwbedrijven hebben hun krachten gebundeld in het consortium Natuurlijk Bouwen. Inmiddels is het project opgeleverd. Bouwbedrijf Buiteveld is er trots op dit gebouw mee te hebben mogen ontwikkelen en het ook daadwerkelijk te hebben gebouwd.

Gebruikers

Naast de overheid zullen ook partijen uit het onderwijs (zowel MBO en HBO) en bedrijfsleven volop gebruik kunnen gaan maken van de congreszaal, kantoren, studieplekken, vergaderruimtes, de collegezaal, flexwerkplekken en het laboratorium. Daarnaast komt er een restaurant in het atrium, dat wordt bevoorraad door een eigen groente- en kruidentuin van 1.500 m2.

Beste Bouwproject 2018 – Bewuste Bouwers

Tijdens de Bewuste Bouwers Boost, de jaarlijkse kick-off van Stichting Bewuste Bouwers, zijn afgelopen maandag de inmiddels begeerde Bewuste Bouwers Awards uitgereikt. Projecten die het uitzonderlijk goed hebben gedaan in 2018 werden in het zonnetje gezet. Op de eerste plaats ‘Biosintrum’, dat gerealiseerd werd door Bouwbedrijf Buiteveld, onderdeel van Natuurlijk Bouwen.

Van de 220 bouwplaatsen welke door Bewuste Bouwers zijn ge-audit is het Biosintrum als 1ste met een score van 9,3 als beste beoordeeld! Meer informatie is te vinden op www.buiteveld.nl/nieuws/biosintrum-best-presterend-bouwproject-2018/

 

Meer informatie over dit gebouw is o.a. te vinden op www.biosintrum.nl en via Youtube:

Diverse vakbladen hebben interesse getoond en over het Biosintrum publicaties geplaatst:

Stedebouw&Architectuur: www.stedebouwarchitectuur.nl/biosintrum

De Aannemer: www.aannemervak.nl/biobased-bouwen-met-spijkerbroeken-en-olifantengras

Het Houtblad: www.houtblad.nl/Biosintrum_genomineerd_voor_Nederlandse_Bouwprijs-19011111510

Nieuw- en Verbouw boerderij tot crematorium en afscheidscentrum Andringastate te Marssum

Met uitzicht op de Friese landerijen, in de nabijheid van de snelweg Leeuwarden – Harlingen ligt Andringastate. De voormalige boerderij was aanvankelijk verbouwd tot boerderij.

Echter de nieuwe eigenaar heeft het tot een crematorium en afscheidscentrum ontwikkeld. Het crematorium met afscheidszaal is compleet nieuwgebouwd in een sobere, donkere kleur, passend bij de functie. De boerderij is verbouwd tot een warme ruimte voor koffie-/ borrelaccommodatie voor na de plechtigheid.

Intieme hooikap

Voor intieme bijeenkomsten is ook een ouderwets “smûk” ogende hooikap gebouwd. Hieronder maak je bijna deel uit van het omringende Friese landschap.

Nieuwbouw Spits BV te Oosterwolde

In 2012 is in record tijd dit prachtige, grote bedrijfsgebouw voor Spits ontwikkeld. Het gebouw heeft een oppervlakte van maar liefst 3400m2; kantoor-, verpakkings- en algemene ruimtes. SPITS BV is gespecialiseerd in het leveren van geautomatiseerd ingepakte geneesmiddelen aan apotheken.

Dit systeem ondersteunt apotheken in het zorg verlenen aan hun patiënten in zowel de thuissituatie als in een instelling.

Rustig straatbeeld

Het gebouw aan de Veengang past perfect in het voorgestelde straatbeeld. Naast het grijze staal heeft Spits de groene kleur in haar gevelbekleding. Andere nieuwbouw in de straat heeft een zelfde soort gevels maar dan met een blauw, geel of rode bij-kleur. Hierdoor is een prachtig rustig straatbeeld ontstaan; iets wat een unicum lijkt als men diverse industriegebieden bekijkt.

Verbouw boerderij tot Gezondheidscentrum te Techum Leeuwarden

De nieuwe wijk Techum in Leeuwarden is gebouwd als een soort dorp. Deze karakteristieke oude kop-hals-romp boerderij stond aanvankelijk in de weilanden onder de stad en is op zijn oorspronkelijke plek blijven staan om zo het dorpsgezicht van Techum te benadrukken.

Echter de boerderij functie was allang vervallen. Het voorhuis was al enigszins verbouwd, maar de boerderij is in opdracht van de Gemeente Leeuwarden door ons compleet verbouwd tot gezondheidscentrum voor de wijken Techum en Jabikswoude. Men vindt er van kinderopvang tot huisarts, van logopedie tot osteopathie, van kraamzorg tot apotheek; dit gebouw vervult een echte centrumfunctie.

Mooie details zijn de verticale raam partijen die op verschillende plaatsen het oranje dak speels onderbreken en zorgen voor ideale lichtinval in de diverse vertrekken.

Nieuwbouw kapschuur

Later is nog een volledig nieuwe kapschuur in oude stijl naast de boerderij gebouwd. Dit gebouw dient o.a. als stalling voor diverse materialen.

Nieuwbouw Gezondheidscentrum Overdiep te Groningen

Geheel in het teken van de hedendaagse trend is ook in het zuid-westen van Groningen een gezondheidscentrum gerealiseerd.

Meerdere disciplines binnen de gezondheidszorg hebben de handen in één geslagen om samen onder dak één dak te gaan. Niet alleen om de cliënt te dienen, maar ook om elkaar te helpen en te versterken.

Duurzame bouw

In het kader van duurzaamheid is dit centrum gebouwd op de oude fundering van een eerder afgebroken schoolgebouw.

Nieuwbouw Mondzorgcentrum te Leek

Aan de rand van Leek in een nieuwbouwwijk is op een royaal terrein deze praktijk voor tandheelkunde “De Hoven” gerealiseerd. Door het samengaan van twee bestaande praktijken was er behoefte aan een nieuw pand.

Bijzondere gevelbekleding

Door Turf Architecten uit Groningen is een karakteristiek gebouw ontworpen wat vooral opvalt door de bijzonder gevelbekleding. De gevel is volledig bekleed met grijze kunststof “leistenen”, waardoor een imposant uiterlijk is ontstaan. Verder opvallend zijn de ruime binnen- en buitenruimtes.

In de nieuwbouw kan men terecht voor van reguliere tandheelkunde tot orthodontie en van implantologie tot prothetiek.

Zorgboerderij Ko-Bus

In Zeijerveen (Assen) realiseren wij een nieuwe zorgboerderij voor opdrachtgever Ko-bus. Deze organisatie vangt kinderen en jongeren op met een beperking of een gedragsstoornis. Helaas is de locatie in Zeijerveen op 11 januari 2018 afgebrand. De nieuwe zorgboerderij is in bouwteam ontwikkeld en wordt medio 2019 in gebruik genomen.

Voor de plannen van de herbouw mochten wij als bouwteampartner aan tafel komen en hebben we vervolgens ook de opdracht tot uitvoering gegund gekregen. Inmiddels is de uitvoering in volle gang en het nieuwe pand zal ca mei 2019 opgeleverd worden.

De nieuwe zorgboederij biedt straks ruimte aan minimaal 17 jongeren. Er zijn 4 groepsruimten en diverse andere noodzakelijke (zorg gerelateerde) voorzieningen. Natuurlijk wordt het gasloos uitgevoerd: een warmtepomp in combinatie met PV-panelen verzorgen de energie voor gebruik en verwarming.